Digitalisering

Dags att digitalisera din bokföring?

Väldigt många moment i ”traditionell bokföring” går i dag att automatisera med hjälp av smarta system och genom att ändra vissa rutiner. Till exempel kan bokföringsprogram och banken integreras så att systemen kommunicerar med varandra.

Leverantörsfakturor kan skickas in digitalt direkt in i systemet istället för att få pappersfakturor i brevlådan som hamnar i pappershögen på skrivbordet. Fakturor till kunder kan skickas med e-post eller e-faktura istället för med posten, vilket sparar både tid, pengar och skonar miljön. När betalning sker eller inbetalningen från kunden kommer, känner systemet av vilken leverantörsfaktura som blivit betald eller vilken kund som betalat in till dig. Det finns nästan obegränsade möjligheter med dagens tekniska lösningar vilket kan spara mycket tid för dig som företagare.

Vi hjälper dig för en smidig övergång

Vi hjälper dig att ta klivet från en pappersbaserad bokföring till ett mer digitalt arbetssätt. Vi ser över ditt nuvarande system och rutiner och tar fram konkreta förslag hur arbetssättet kan optimeras och digitaliseras för att bli ännu effektivare

För dig som nystartad företagare hjälper vi dig att redan från början arbeta utifrån ett digitalt arbetssätt.

Exempel på tjänster vi hjälper dig med

  • Genomgång av ditt nuvarande system och rutiner
  • Integrera din bank med affärssystemet
  • Skicka betalfiler elektroniskt
  • Ta emot leverantörsfakturor i digitalt format
  • Skicka kundfakturor i digitalt format
  • Integrera affärssystemet med andra system (lager, kassa, e-handel m.m.)
Kontakta oss om digitalisering
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram