Deklaration & skatt

Rätt beskattning, i rätt tid och utifrån just dina förutsättningar

Under ett räkenskapsår är det många saker som mer eller mindre regelbundet behöver rapporteras till Skatteverket.

Moms, skatt och arbetsgivaravgifter och handel med företag i andra EU-länder är några exempel på återkommande rapporteringar medan inkomstdeklarationer och tillhörande bilagor, som till exempel K10 och NE, rapporteras en gång om året.

Rätt beskattning, i rätt tid och utifrån just dina förutsättningar

Det är viktigt att det som ska rapporteras till skatteverket blir rätt och redovisat i tid. Felaktiga eller uteblivna rapporteringar kan bli kostsamt för ditt företag och kan i värsta fall leda till indragen F-skattsedel och brottsanmälan. 

Som deklarationsombud för ditt företag kan vi hjälpa till med de deklarationer du vill ha hjälp med att lämna in. Vi har lång erfarenhet av arbete med deklarationer och skattefrågor och kan hjälpa dig med allt som behöver rapporteras under ett verksamhetsår, oavsett företagsform. För oss är det centralt att du som kund är delaktig i deklarationsprocessen.

Vi hjälper dig med din skatteplanering så att den skatt du och ditt företag betalar är optimerad utifrån just dina förutsättningar och framtidsplaner.

Exempel på tjänster vi hjälper dig med

  • Inkomstdeklaration 1 och NE-bilagan (för enskilda firmor)
  • Inkomstdeklaration 2 (för aktiebolag och ekonomiska föreningar)
  • Inkomstdeklaration 4 (för handelsbolag)
  • Momsdeklarationer
  • Arbetsgivardeklaratoner
  • Skatteplanering
  • K10 (Kvalificerade andelar för fåmansföretag
  • Elektronisk rapportering till Skatteverket som ditt deklarationsombud
Kontakta oss om deklaration & skatt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram