Bokslut och årsredovisning

Behöver du hjälp med bokslutet?

När räkenskapsåret är slut avslutas året alltid med ett bokslut. Det är många saker att ta hänsyn till för att årsbokslutet eller årsredovisningen ska bli korrekt upprättad enligt gällande redovisningsprinciper och ge en rättvisande bild av det gångna verksamhetsåret.

Bokslutsarbetet innebär många ställningstaganden och justeringar som ofta påverkar resultatet och den slutliga skatt som det i slutändan blir. Frågor som på ett eller annat sätt ofta har stor betydelse för såväl företagets ekonomi som för din privata ekonomi.

Bokslut i nära dialog med dig, eller tillsammans med dig

Vi hjälper dig att upprätta ditt företags bokslut enligt konstens alla regler. Oavsett din företagsform så upprättas bokslutet alltid i nära dialog med dig som kund, så att avsättningar, eventuell utdelning och dylikt alltid anpassas efter dina önskemål och tankar om framtiden.

För dig med enskild firma hjälper vi dig med ditt årsbokslut alternativt förenklat årsbokslut. För dig med ett eller flera aktiebolag hjälper vi dig med att upprätta årsredovisningen som ska skickas in till bolagsverket. Om bolaget dessutom har en revisor som ska granska bokslutet sköter vi kontakten med revisionsbolaget fram till dess att årsredovisningen är inlämnad till och godkänd av Bolagsverket.

I mån av tid erbjuder vi även möjligheten att digitalt vara med under hela bokslutsarbetet. Genom att vara med och arbeta fram bokslutet blir det oftast inte bara effektivare utan brukar leda till oanade insikter som företagare. Dels leder det till en ökad förståelse för själva boksluts- och ekonomiprocessen men också brukar det leda till djupare kunskaper om företagets inkomster och utgifter och hur allt hänger ihop.

Bokslutsgenomgång

När bokslutet är klart erbjuds du en fullständig bokslutsgenomgång där ditt företags ekonomiska resultat presenteras, analyseras och diskuteras tillsammans med dig. Levde året upp till förväntningarna eller vad var orsaken till att det inte gjorde det? Och vilka aktiviteter och åtgärder behöver genomföras för att nästa räkenskapsår ska uppfylla dina förväntningar och framtidsplaner? Det är exempel på några frågor som brukar diskuteras under en bokslutsgenomgång.

Exempel på moment som ingår i bokslutsarbetet

  • Årsbokslut eller förenklat årsbokslut för enskilda firmor
  • Årsredovisning för aktiebolag
  • Periodiseringar
  • Bokslutsbilagor
  • Avskrivningar
  • Resultatplanering / bokslutsdispositioner
  • Elektronisk inlämning av årsredovisning till Bolagsverket
Kontakta oss om Bokslut & Årsredovisning
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram