Budget

Vi hjälper dig att fokusera på rätt saker

Det mesta i livet flyter på något bättre med lite planering, inte minst som egenföretagare. Oavsett om du har ett nystartat företag eller har varit verksam under lång tid kan det vara en god investering att reflektera över dina intäkter och kostnader i förväg – att göra en budget.

Genom att göra en budget kan du få en bra kontroll och överblick över såväl kostnader som intäkter och få realistiska förväntningar inför det kommande året. Det blir då också konkret vad som krävs för att du ska kunna uppnå dina mål. 

Vi har lång erfarenhet av budgetarbete i såväl stora som små verksamheter och kan hjälpa dig att upprätta en budget för det kommande verksamhetsåret och att bryta ner kostnader och intäkter på relevanta nivåer för att kunna följa upp dessa på ett bra och enkelt sätt. Vi kan även hjälpa dig med att lägga in budgeten i ditt ekonomisystem så att du alltid får en jämförelse mot din budget när du tar ut en resultatrapport och ska följa upp resultatet.

Exempel på tjänster vi hjälper dig med

  • Resultatbudget
  • Likviditetsbudget
  • Investeringsbudget
  • Kostnadsställen / projektredovisning
Kontakta oss om budgetarbete
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram