Mer än bara en vanlig redovisningsbyrå

Välkommen till Starfelt Redovisning

Närproducerade ekonomi- och rådgivningstjänster

Vår vision är att hjälpa små- och medelstora företag att utvecklas och uppnå sina mål och framtidsvisioner - oavsett om det handlar om ekonomisk tillväxt, hållbarhets- eller miljömål eller helt enkelt mer tid för dig själv eller med familjen.

Läs mer om våra ekonomi- och rådgivningstjänster nedan.

RÅDGIVNING

Digitalisering

Väldigt många moment i ”traditionell bokföring” går i dag att automatisera med hjälp av smarta system och genom att ändra vissa rutiner. Till exempel kan bokföringsprogram och banken integreras så att systemen kommunicerar med varandra. Leverantörsfakturor kan skickas in digitalt direkt in i systemet istället för att få pappersfakturor i brevlådan som hamnar i pappershögen på skrivbordet.
RÅDGIVNING

Starta företag

Det finns många frågor att fundera kring när du planerar att starta ett nytt företag. Det gäller allt från val av företagsform, affärsplan och finansiering till praktiska frågor som hur du registrerar företaget och vilka uppgifter du ska fylla i och varför. Valet av företagsform är i synnerhet väldigt viktigt och kan ha stor betydelse långt senare i olika situationer som kan uppstå. Det gäller att tänka efter före i samband med att du registrerar ditt företag.
RÅDGIVNING

Budget

Det mesta i livet flyter på något bättre med lite planering, inte minst som egenföretagare. Oavsett om du har ett nystartat företag eller har varit verksam under lång tid kan det vara en god investering att reflektera över dina intäkter och kostnader i förväg – att göra en budget. Genom att göra det kan du få bra kontroll och överblick över såväl kostnader som intäkter och få realistiska förväntningar inför det kommande året. Det blir då också konkret vad som krävs för att du ska uppnå dina mål.
RÅDGIVNING

Periodbokslut & prognos

Under verksamhetsårets gång kan det vara en god idé att noggrant följa upp resultatet för att se hur resultatet ligger till. Ett periodbokslut (ofta efter ett halvår eller mer), innebär en mer omfattande kontroll av redovisningen och att kostnader och intäkter ”periodiseras” på ett mer detaljerat sätt än vad som kanske sker i den löpande bokföringen, inte minst när du sköter bokföringen själv.
RÅDGIVNING

Övriga rådgivningstjänster

Förutom att vi själva har stor erfarenhet inom redovisnings- och skattefrågor har vi väldigt goda kontakter och samarbeten med företag som erbjuder revisions- och juridiktjänster. I de fall där det krävs specialistkompetens inom just dessa områden förmedlar vi dessa kontakter till dig.

Kontakta oss

    pencilbookchart-bars
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram