Covid-19, så hjälper vi dig

Anpassat arbetssätt till alla företag. Anpassade priser till särskilt drabbade företag.

Tillsammans, mot en ljusare framtid!

På grund av Covid-19 har vår omvärld och vardag vänts upp och ner. Många människor har under pandemin drabbats hårt av virusets framfart. Vissa har förlorat sitt arbete, andra hamnat i en tröstlös ensamhet och många har förlorat en kär familjemedlem. Viruset har på ett skoningslöst sätt förändrat livet för väldigt många människor. 

När det gäller företagare så har många tvingats försätta sina livsverk i konkurs, som innan pandemin var välmående och solventa företag. Många livsverk hänger tyvärr fortfarande på fallrepet. I syfte att undvika att fler människor ska behöva förlora sina livsverk och därmed sin inkomst, vidtar vi åtgärder som berör alla kunder, men med särskilt fokus på de som drabbats särskilt hårt ekonomiskt under pandemin. 

Nedan kan du läsa mer om några av dessa åtgärder:

Coronaanpassat arbetssätt för alla företag.

Vi hämtar ditt räkenskapsmaterial!

För dig som bor och verkar i Örebro med omnejd, så hämtar vi kostnadsfritt ditt räkenskapsmaterial som behövs för att göra ditt bokslut.* Vi hämtar det utanför er dörr/lokal eller annan önskad plats utomhus, givet att ett betryggande avstånd kan hållas.

När bokslutet är klart så levererar vi tillbaka materialet dit du önskar, även det utan kostnad för dig och ditt företag.

*Gäller företag i Örebro eller max två mil utanför stadskärnan

Digitala möten

För att begränsa smittspridningen så erbjuder vi möjligheten att genomföra alla våra kundmöten digitalt eller per telefon. Vi använder oss av enkla kommunikationsverktyg och hjälper dig att komma igång om du är osäker.

Vi använder oss i första hand av Teams och Whereby, men om du föredrar att använda någon annan kommunikationstjänst försöker vi anpassa oss efter dina önskemål.

Om digitala möten inte är något för dig så går de flesta sakerna att lösa per telefon.

Elektroniska uppdragsavtal

För alla nya kunduppdrag ska, enligt branschnormen, ett uppdragsavtal upprättas. Ett sådant avtal beskriver uppdragets karaktär och omfattning. Vi har nu ordnat så kan alla våra uppdragsavtal signeras elektroniskt med ett mobilt bank-id, vilket ersätter behovet av ett fysiskt möte för just detta.

Vi har inga uppsägningstider på våra avtal. Även om vi naturligtvis föredrar långsiktiga kundrelationer, så hjälper vi dig såklart med endast ett bokslut eller en deklaration om det är vad du önskar eller vad situationen kräver.  

Coronaanpassade priser för särskilt drabbade företag.

Stor minskning av din omsättning?

Pandemin har medfört stora ekonomiska konsekvenser för många företag. Många har, över en natt, gått från att ha en full kalender till en tom kalender. I nuläget är det ingen som vet hur länge krisen kommer att pågå eller hur länge de tuffa restriktionerna kommer att finnas kvar.

Den bistra sanningen är tyvärr att många företagare redan har förlorat sina livsverk. Många livsverk hänger tyvärr just nu på fallrepet. På grund av tuffa restriktioner har vissa branscher drabbats hårdare än andra, och som företagare har det funnits lite, eller inget man kunnat göra för att påverka situationen. 

 40% rabatt på våra bokslutspriser

För de företag som drabbats hårdast ekonomiskt under pandemin sänker vi våra timpriser rejält. En åtgärd vars syfte är att skapa mer utrymme i en redan ansträngd likviditet. För dessa företag så sänker vi således våra bokslutspriser med 40 procent. 

Stödet riktar sig till företag som förlorat 50 procent eller mer av sin omsättning under perioden mars-dec 2020 jämfört med samma period 2019. Detta gäller såväl nya som befintliga kunduppdrag till och med den 15 juni 2021. Kontakta oss för mer information.


Kontakta oss

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram